Komunikaty prasowe

Plast-Box zwiększył zysk netto o 42% w 2013 r.

O ponad 19% wzrosły w 2013 roku skonsolidowane przychody Plast-Boxu, jednego z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie – wyniosły one 146,79 mln zł wobec 123,1 mln zł w roku 2012. Jednocześnie Plast-Box odnotował ponad dwukrotnie wyższą dynamikę zysku netto, który za miniony rok w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 6,77 mln zł wobec 4,77 mln zł w 2012 roku, co oznacza wzrost o 42% r/r. Skonsolidowany wynik EBITDA zwiększył się natomiast z 14,90 mln zł w 2012 roku do 18,66 mln zł w 2013, czyli o 25%. Grupa obniżyła jednocześnie wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA z 2,0 w 2012 do 1,9 w 2013 roku. Wzrost skali działalności Plast-Boxu to przede wszystkim efekt dalszego zwiększania eksportu, który w 2013 roku wzrósł o ponad 30% w porównaniu z rokiem 2012 i wyniósł 99 mln zł.

– Wyniki minionego roku uważamy za bardzo satysfakcjonujące. Odnotowaliśmy znaczący wzrost sprzedaży – nieco powyżej prognozowanych założeń, umacniając naszą pozycję na rynkach eksportowych, ale również konsekwentnie zwiększając sprzedaż krajową. Wciąż zbieramy dobre żniwo zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji w naszych fabrykach, dzięki którym możemy konkurować z najlepszymi producentami Europie oferując najwyższej jakości opakowania plastikowe. Duże znaczenie ma współpraca między naszymi fabrykami i uzyskiwane korzyści skali oraz intensywne działania prosprzedażowe, które prowadzimy na różnych rynkach – komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA.

– Nieco niższe niż prognozowane rentowności osiągnięte w 2013 roku to przede wszystkim efekt niedoszacowanych przez nas obciążeń podatkowych, które ponieśliśmy w czwartym kwartale, jak również konsekwencja wprowadzenia nowego systemu informatycznego w listopadzie ubiegłego roku. Jego skutkiem była między innymi zmiana sposobu ewidencjonowania kosztów, co wprawdzie miało negatywny wpływ na rentowność 2013 roku, ale zostanie zrekompensowane w kolejnych okresach. Nasze wyniki pokazują, że Plast-Box jest w bardzo dobrej kondycji, osiąga dużą dynamikę sprzedaży i systematycznie podnosi rentowność. Istotną część wzrostów generujemy na naszych kluczowych produktach – pojemnikach plastikowych, co potwierdza słuszność obranej strategii i pozwala optymistycznie patrzeć na wyniki kolejnych okresów – wyjaśnia prezes Plast-Boxu.

Podstawowy asortyment Plast-Boxu stanowią opakowania plastikowe typu wiaderko z pokrywką, których sprzedaż w 2013 r. wyniosła 106,71 mln zł, co oznacza wzrost o 11,54 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. W tym samym okresie Plast-Box zwiększył też sprzedaż produktów użytkowych o 3,71 mln zł r/r do poziomu 13,81 mln zł, zaś sprzedaż plastikowych skrzynek w 2013 r. utrzymała się na zbliżonym poziomie co rok wcześniej i wyniosła 12,4 mln zł.
Plast-Box sprzedaje swoje produkty w większości na rynkach zagranicznych (67%). Trafiają one do 30 krajów, m.in. do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy do krajów skandynawskich, a także w kierunku wschodnim – m.in. na Ukrainę i do Rosji. Udział krajów Europy Wschodniej w skonsolidowanej sprzedaży w 2013 r. wyniósł 41%, a krajów unijnych (bez Polski) – 26%.