Komunikaty prasowe

Plast-Box zwiększył zysk operacyjny o 20% w 2014

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, wypracował w 2014 roku skonsolidowane przychody w wysokości 146,53 mln zł wobec 146,79 mln zł uzyskanych rok wcześniej.
Równocześnie grupa osiągnęła 14,13 mln zł zysku ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 19% r/r oraz 13,89 mln zł zysku na działalności operacyjnej, czyli o 20% więcej niż przed rokiem. Ponadto, zwiększyła się też skonsolidowana EBITDA Plast-Boxu – o 13% r/r do poziomu 21,03 mln zł. Pomimo wahań na rynku walutowym wynikających z sytuacji na Ukrainie, a co za tym idzie konieczności naliczenia ujemnych różnic kursowych, Plast-Box zamknął rok 2014 zyskiem netto w wysokości 2,68 mln zł.

– Pod względem operacyjnym zeszły rok w Plast-Boxie należy uznać za udany. Po raz kolejny bowiem zwiększyliśmy zysk na podstawowej działalności. Duży w tym udział miała nasza słupska spółka obsługująca klientów w Polsce oraz Unii Europejskiej, która w 2014 roku zwiększyła sprzedaż na obu tych rynkach ¬– mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA. – Na poziom skonsolidowanego zysku netto przełożył się jednak wzrost kosztów finansowych związany z naliczeniem ujemnych różnic kursowych. Choć na bieżąco wdrażaliśmy w spółce na Ukrainie rozwiązania mające na celu ograniczanie wpływu osłabienia hrywny na jej działalność, to wypracowany tam zysk operacyjny w wysokości 29,4 mln hrywien nie pozwolił pokryć w całości strat wynikających z różnic kursowych. Na koniec roku ich wartość wyniosła bowiem 33,1 mln hrywien. Niemniej jednak oczekujemy, że na wyniki ukraińskiej spółki w kolejnych okresach pozytywny wpływ będzie mieć rozszerzenie dotychczasowych działań o nowe rozwiązania z zakresu finansów – dodaje Grzegorz Pawlak.

Plast-Box dostarcza swoje produkty do klientów w 30 krajach Europy. W 2014 roku eksport do państw Unii Europejskiej wzrósł o 17% r/r, osiągając wartość 44,90 mln zł. Natomiast w związku z sytuacją polityczno-gospodarczą na Ukrainie zmniejszyła się sprzedaż w kierunku wschodnim – o 25% r/r do 44,94 mln zł. W efekcie udział eksportu w skonsolidowanych przychodach wyniósł 62%. Jednocześnie Plast-Box zwiększył w 2014 roku sprzedaż na rynek krajowy o 16% r/r do poziomu 55,66 mln zł, generując w ten sposób 38% obrotów grupy.

Główną pozycję w asortymencie Plast-Boxu w 2014 roku zajmowały pojemniki typu wiaderko z pokrywką, których sprzedaż wyniosła 110,54 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 4% w porównaniu z 2013. Sprzedaż skrzyń w tym okresie zwiększyła się natomiast o 11% r/r do poziomu 13,79 mln zł, zaś produktów użytkowych o 2% do poziomu 14,10 mln zł.

– W minionym roku wdrożyliśmy w Plast-Boxie nową technologię skierowaną do kluczowych dla nas branż – spożywczej oraz chemicznej i w efekcie poszerzyliśmy nasz asortyment. To z kolei pozytywnie przełożyło się na współpracę z firmami działającymi w tych sektorach. Rozwój oferty jednak nie byłby możliwy, gdyby nie szeroko zakrojone inwestycje w park maszynowy czy gniazda produkcyjne, jakie zrealizowaliśmy w ostatnich latach w naszych fabrykach. To dzięki nim dziś możemy skutecznie konkurować z najlepszymi firmami w Europie¬. Również w tym roku będziemy pracować nad wdrożeniem nowych produktów. Nasze plany zakładają też coraz bardziej efektywne wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zwiększanie sprzedaży, zarówno w Polsce, jak i za granicą poprzez proaktywne działania rynkowe. Ponadto równolegle będziemy pracować nad strategią rozwoju spółki na kolejne lata – podsumowuje prezes Plast-Boxu.