Komunikaty prasowe

Proeksportowy IV kwartał w firmie PLAST-BOX SA

Po satysfakcjonującym rozstrzygnięciu III kwartału 2011 roku, słupski PLAST-BOX odnotował z końcem roku jeszcze bardziej dynamiczny wzrost sprzedaży w kolejnych miesiącach. Podsumowując IV kwartał spółka osiągnęła obrót o 12,38% wyższy od dochodu w analogicznym okresie 2010 roku. Istotnym elementem tego sukcesu jest dynamiczny, bo większy aż o 28,25% niż w roku ubiegłym, obrót eksportowy firmy.

Wysoka dynamika w eksporcie produktów Plast – Box SA to skutek realizacji dostaw aż na 20 rynków europejskich, w tym także do partnera handlowego z Islandii, o którym pisaliśmy już wcześniej. Łączny udział sprzedaży eksportowej w obrotach spółki w IV kwartale wyniósł 53,92% czyli o 6,67% więcej niż w roku ubiegłym. Bez ujemnych wyników, na tym samym poziomie, co w IV kwartale 2010 roku, utrzymano również obrót krajowy. Bez wątpienia tak duży sukces firmy świadczy o nieustannym umacnianiu pozycji spółki na terenie kraju i rosnącym zaufaniu do jej produktów zagranicą. „ Wzrost obrotów, odnotowany w IV kwartale 2011 to konsekwencja szczegółowo zaplanowanej strategii. Wyznaczamy sobie ambitne cele i z determinacją dążymy do ich realizacji. Towarzyszy temu oczywiście odpowiednie rozpoznanie rynku i potencjału regionu. Dbając o wysoką jakość naszych produktów i technologii produkcji mamy szansę pozyskać nowych odbiorców na terenie Europy. Rosnące regularnie wyniki sprzedaży są najlepszym dowodem na to, że obrana przez nas polityka finansowa jest właściwa. Dołożymy wszelkich starań, aby kolejny kwartał zakończył się jeszcze bardziej imponującym wynikiem” – komentuje Grzegorz Pawlak, Prezes Zarządu.

Podsumowanie IV kwartału 2011 roku i satysfakcjonujące wyniki finansowe wpisują się w długoplanową strategię słupskiej spółki. W najbliższej przyszłości Plast – Box planuje zarówno pogłębiać dotychczasowe relacje partnerskie, jak i poszukiwać dla swoich produktów nowych rynków zbytu w całej Europie.