Projekty uchwał na ZWZA

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2006 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu