Przydział akcji serii E

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji serii E.