Blog

Recykling: konieczność czy moda?

Recykling to jeden z pięciu filarów filozofii zero waste. Choć jeszcze niedawno idea ograniczania produkcji śmieci była bliska jedynie niewielkiej części społeczeństwa, dziś wiemy, że bez odzysku surowców wtórnych trudno mówić o nowoczesnej gospodarce. W związku z dynamicznym rozwojem państw i regionów, który obserwujemy od początku XXI wieku, kwestia recyklingu urosła do rangi problemu globalnego. Dlatego kraje wysoko rozwinięte idą w kierunku gospodarki cyrkularnej, dając jasny sygnał: recykling to nasz obowiązek.

R jak redukcja czy rezygnacja, czyli co zrobić z plastikiem?

Plastik to jeden z głównych owoców rewolucji przemysłowej. To wynalazek, który w niespotykany dotąd sposób przyspieszył rozwój państw i społeczeństw. Zmienił także sposób gospodarowania odpadami. XX wiek to czas powstawania pierwszych selektywnych zbiórek odpadów na masową skalę. Nowe stulecie przyniosło kolejne rozwiązania technologiczne, które ułatwiają skuteczną segregację i recykling tworzyw sztucznych. Kolejnym krokiem w walce z nadmierną produkcją plastiku są akty normatywne przyjmowane przez poszczególne państwa i organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska. Celem jest więc nie rezygnacja z plastiku, czyli całkowite odrzucenie tworzyw sztucznych, ale sukcesywna redukcja.

Recykling polega na przetwarzaniu odpadów w celu uzyskania surowców, z których można ponownie wyprodukować różnego rodzaju przedmioty.

Dlaczego recykling jest potrzebny?

Powrót surowców do ponownego obiegu jest konieczny ze względów ekologicznych. Złe gospodarowanie odpadami to jeden z powodów nadmiernej emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne. Nieumiejętna segregacja śmieci przyczynia się do zaśmiecenia środowiska naturalnego, a w dalszej perspektywie – wymierania gatunków roślin i zwierząt czy zatruwania wód gruntowych. Dlaczego recykling jest potrzebny? Stawką jest przyszłość następnych pokoleń.
Tworzywo sztuczne, potoczne zwane plastikiem, doskonale nadaje się do przetworzenia i ponownego wykorzystania. Zasadniczo wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych można odzyskiwać wielokrotnie. Proces ten pozwala ograniczyć ilość odpadów, które trafiają na wysypiska. Przekłada się także na oszczędność energii i surowców.

recykling dla
przyszłych pokoleń
dla zapobiegania
wymieraniu gatunków
roślin i zwierząt
dla oszczędności energii
i surowców

Recykling plastiku w świetle najnowszych przepisów

Choć o konieczności wprowadzenia zmian w systemie gospodarowania odpadami w państwach członkowskich Unii Europejskiej mówi się od wielu lat, to poziom recyklingu odpadów wciąż był na niezadowalającym poziomie.

Rok 2019 okazał się przełomowy pod względem decyzji dotyczących gospodarowania odpadami we Wspólnocie. „Dyrektywa plastikowa” to efekt walki Unii Europejskiej z nadmierną produkcją plastiku i nieskutecznym przetwarzaniem odpadów z tworzyw sztucznych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko weszła w życie 5 czerwca 2019 r. Dokument zakazuje wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych. Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, zobowiązały się do wprowadzenia zmian w ciągu 2 lat od wejścia w życie dyrektywy. Wśród przedmiotów zakazanych na liście znalazły się m.in. plastikowe talerze, sztućce, słomki, kubki, mieszadełka do napojów i patyczki do balonów. W Polsce zakaz ten zaczął obowiązywać od 3 lipca 2021 r.

Dyrektywa plastikowa zwiększa także odpowiedzialność producentów. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek pojemniki na żywność i napoje (do 3 litrów) są zobowiązani do pokrycia kosztów zbierania i utylizacji odpadów.

Państwa członkowskie UE zobowiązują się także do wprowadzenia działań, których celem jest ograniczenie ilości odpadów na terenie każdego kraju. W związku z tym do 2025 r. poziom recyklingu butelek z tworzywa sztucznego ma wynieść 77%, a do 2029 r. aż 90%.

Odpowiedź na pytanie, dlaczego recykling jest potrzebny, jest prosta. Ograniczenie plastiku wynika z troski o środowisko i przyszłość następnych pokoleń. Jednak realizacja tego zadania to wyzwanie, któremu możemy sprostać, działając w sposób wspólnotowy, na poziomie lokalnym, państwowym i globalnym.