Newsy & Wydarzenia

Rozwój bez granic – firma Plast – Box S.A. otwiera nową fabrykę na Ukrainie

Powstanie w Czernihowie nowego zakładu produkcyjnego firmy Plast-Box S.A. to doskonały przykład rozwoju polskich firm i budowania wizerunku na rynkach zagranicznych poprzez łączenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i umiejętne wykorzystanie potencjału regionu. Dzięki takim założeniom możliwa jest realizacja misji firmy wyrażająca się w przekonaniu, że potrzeby klientów to najlepsze źródło inspiracji.

Solidne fundamenty zakładu w Czernihowie.

Działka pod budowę nowej fabryki w Czernihowie, o powierzchni 3 ha, została zakupiona już w kwietniu 2008 roku i stanowi wyłączną własność spółki Plast-Box S.A.. W drodze przetargu, wyłoniono generalnego wykonawcę – ukraińską firmę „Doswid”, która nadzorowała prace budowlane od 2010 aż do sierpnia 2011 roku. Polskie firmy budowlane uczestniczyły w montażu systemów chłodzenia i podawania surowca linii produkcyjnych. Nowo powstały obiekt zajmuje powierzchnię ok 5396 m2, z czego dział produkcji to 2400m2, magazyn 1700m2, pomieszczenia administracyjne 846 m2, a pomieszczenia techniczne 450 m2. Całkowity koszt budowy fabryki w Czernihowie wyniósł 48 mln hrywien czyli ponad 17 mln zł. „Choć jest to znaczny wydatek zakładamy, że kwota ta, dzięki produkcji szerokiego asortymentu, zwróci się najpóźniej w przeciągu 7 lat” zapewnia Prezes firmy Plast-Box S.A. Grzegorz Pawlak. Obecnie nowy zakład przetwarza 250 ton surowca, do końca roku planowany jest wzrost produkcji do 300 ton miesięcznie, a z czasem nawet i do 600 ton. Przewidywany na 2011 rok poziom sprzedaży produktów z nowej fabryki wyniesie zatem 83 mln hrywien czyli niemal 30 mln zł. W połączeniu z produkcją pozostałych dwóch fabryk, liczba ta znacząco wpłynie na pozycję spółki Plast-Box na rynku polskim i ukraińskim.

Nowy zakład to też nowe miejsca pracy. W chwili otwarcia fabryka zatrudnia ok. 75 osób, z tego 55 w dziale produkcji i 20 w administracji. Na przestrzeni roku firma Plast-Box S.A. przewiduje zwiększenie zatrudnienia w fabryce do 80 etatów, a w ciągu najbliższych 3 lat – aż do 100.

W trosce o jakość produkcji

Fabryka w Czernihowie kontynuować będzie produkcję wszystkich rodzajów produktów z dotychczasowej oferty Plast-Box Ukraina. Nie zabraknie wśród nich szerokiej palety wiader okrągłych i owalnych stworzonych z myślą m.in. o współpracy z lokalnymi producentami z branży chemicznej i spożywczej. W związku z intensywną kooperacją z polską fabryką międzynarodowego koncernu Curver, w najbliższej przyszłości powstać ma odrębna linia do produkcja koszy i kontenerów na śmieci oraz artykułów gospodarstwa domowego dla tej marki. Wiąże się to bezpośrednio z podnoszeniem innowacyjności zakładu i sukcesywnym zwiększeniem zaplecza technicznego parku maszynowego. Proces produkcyjny fabryki oparty jest obecnie na wykorzystaniu 9 maszyn marek KraussMaffi i Husky. „Docelowo chcielibyśmy tę liczbę potroić i oprzeć produkcję na około 30 maszynach. Wprowadzone z czasem ulepszenia techniczne umożliwią bowiem uzyskanie skokowego przyrostu zdolności produkcyjnych i podniesienie jakości innowacyjnych ekoproduktów” – wskazuje Prezes spółki Grzegorz Pawlak.

Obiecujący początek istnienia firmy Plast-Box

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A z powodzeniem funkcjonuje już od 28 lat. Od początku istnienia, 1983 roku, rozwój firmy przebiegał bardzo dynamicznie. Przez blisko 3 dekady Plast-Box S.A. przechodził liczne transformacje, które pozwoliły mu przeobrazić się z niewielkiej firmy prywatnej w spółkę giełdową i potentata branży opakowań przemysłowych nie tylko na polskim, ale i zagranicznym rynku. Pierwszy zakład produkcyjny firmy Plast-Box został uruchomiony w 1997 roku w rodzinnym mieście spółki – Słupsku. Otwartość na innowacyjne technologie, przemyślane inwestycje ukierunkowane na zwiększenie potencjału produkcyjnego oraz oferty produktowej, w niedługim czasie umożliwiły spółce Plast-Box S.A. ekspansję również na rynek Europy Wschodniej.

Czernihów – pomost między Europą Zachodnią a Wschodnią

W 2005 roku uruchomiono linię produkcyjną w drugiej fabryce, tym razem na Ukrainie. Chłonność rynku na produkty dobrej jakości, intensywna polityka zarządzania i satysfakcjonujące wyniki sprzedażowe stworzyły firmie możliwość dalszej rozbudowy firmy za wschodnią granicą Polski. W pierwszej połowie sierpnia 2011 roku ukończono budowę kolejnego niezależnego zakładu produkcyjnego w Czernihowie. Jego oficjalne otwarcie nastąpi 1.09.2011. Zgodnie z prognozami spółki nowa fabryka, dostarczając na rynek polsko – ukraiński ok. 7200 ton gotowych produktów rocznie, będzie istotnym komponentem realizowania strategii firmy Plast-Box S.A. na najbliższe lata.

Wzrastający popyt na spełniające wysokie standardy technologiczne opakowania przemysłowe firmy Plast-Box S.A. dla branży spożywczej i chemiczno-budowlanej stał się przyczynkiem do powstania drugiej już, samodzielnej fabryki w Czernihowie. Równie ważne co względy ekonomiczne okazała się sama lokalizacja. Nowa fabryka znajduje się w centrum komunikacyjnym Ukrainy, zaledwie 160 km od Kijowa, ok 60 km od granicy białoruskiej oraz 60 km od rosyjskiej. Umożliwia to zarówno sprawny transport materiałów, jak i dystrybucję gotowych wyrobów, nie tylko na terenie Ukrainy, ale także do krajów z nią sąsiadujących. „Czernihów jest dla nas pomostem między Europą Zachodnią a Wschodnią. Firma Plast-Box S.A. planuje szeroką ekspansję na tym obszarze. Podstawą jest więc przemyślana lokalizacja zakładów produkcyjnych. Wraz z dbałością o jakość produktów jest to jeden z ważniejszych elementów strategii firmy – wskazuje Prezes Spółki Plast-Box S.A. Grzegorz Pawlak.