Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.