Komunikaty prasowe

Słupski Plast-Box po 3 kwartałach zwiększył zysk netto o 25%

Jednostkowe przychody Plast-Boxu, jednego z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, po 9 miesiącach br. wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o blisko 14% i osiągnęły poziom 86,66 mln zł. Jednocześnie spółka odnotowała jednostkowy zysk netto wysokości 2,79 mln zł, co stanowiło wzrost o 25% r/r. We wrześniu słupski producent osiągnął jednostkowe przychody na poziomie 9,82 mln zł wobec 8,78 rok wcześniej, EBITDA wyniosła 0,92 mln zł, zaś zysk netto 0,3 mln zł.

– Dalszy wzrost wyników jednostkowych to przede wszystkim efekt konsekwentnego rozszerzania działalności przez naszą słupską fabrykę w krajach zachodnioeuropejskich. Nie tylko dbamy o zwiększanie sprzedaży na naszych największych rynkach jak Wielka Brytania czy Niemcy, ale staramy się też systematycznie budować pozycję na rynkach, gdzie nasza sprzedaż jest ograniczona. Jednym z celów, jaki postawiliśmy sobie na ten rok, był na przykład rozwój działalności we Włoszech, co z powodzeniem realizujemy.– komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA.

– Nasze wyniki są tym bardziej satysfakcjonujące, że wrzesień był kolejnym miesiąc wzrostu cen surowca na rynku. Mimo to Plast-Box zwiększa wyniki jednostkowe, co jest potwierdzeniem bardzo dobrej kondycji spółki i zdolności do generowania dodatnich marż nawet w mniej sprzyjających warunkach rynkowych. Należy też pamiętać, że w wynikach skonsolidowanych za 3 kwartały będą widoczne również wyniki osiągane przez Plast-Box Ukraina. Spółka ta znajduje się w fazie intensywnego wzrostu i systematycznie zwiększa wyniki, a skala działalności na Ukrainie jest już tak duża, że ma ona znaczący wpływ na wyniki grupy – dodaje Grzegorz Pawlak, który jednocześnie jest dyrektorem generalnym spółki Plast-Box Ukraina.

W pierwszej połowie br. skonsolidowane przychody Plast-Boxu osiągnęły wartość 75,49 mln zł, co stanowiło wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie zysk netto zwiększył do 3,97 mln zł z 2,05 mln zł w pierwszym półroczu 2012 r. W I półroczu 2013 sprzedaż Plast-Box Ukraina wyniosła 31,55 mln zł, co stanowiło wzrost o 71% r/r.