Terminy raportów okresowych

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych “Plast-Box”S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku:
skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe (SA-QSr):
– za IV kwartał 2005 – 1 marca 2006 r.
– za I kwartał 2006 – 15 maja 2005 r.
– za II kwartał 2006 – 14 sierpnia 2006 r.
– za III kwartał 2006 – 14 listopada 2006 r.
Raport półroczny za I półrocze 2006 (SA-P) – 29 września 2006 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2006 (SA-PS)- 31 października 2006r
Raport roczny za 2005 r. (SA-R) – 14 czerwca 2006 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2005 r. (SA-RS) – 14 czerwca 2006 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu