Uchwały podjęte na NWZA

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2006 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
ZA ZARZĄD:
Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu