Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu