Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, że na podstawie wyników budowy księgi popytu na akcje serii E Spółki, cena emisyjna została ustalona na poziomie 21,00 PLN za jedną akcję.