Wybrane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2016 roku