Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 r.

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 r. Oryginały raportów dostępne są w siedzibie spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A. Ponadto treść raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.inwestor.plast-box.com
Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie –wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu