Komunikaty prasowe

Wyniki Plast-Box Ukraina po I kwartale 2015

Plast-Box Ukraina, spółka zależna słupskiego Plast-Boxu, będącego jednym z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, wygenerowała w I kwartale br. zysk operacyjny w wysokości 14,9 mln hrywien.

W związku z dalszą dewaluacją ukraińskiej waluty w tym okresie zysk ten nie pozwolił jednak na pokrycie całości strat z różnic kursowych. Ich wartość na koniec marca wyniosła 21 mln hrywien, z czego 18 mln hrywien ma charakter niezrealizowany i wynika z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych. W rezultacie po I kwartale br. Plast-Box Ukraina zanotowała wynik netto na poziomie -6,2 mln hrywien. Zarząd spodziewa się jednak, że kontynuowane działania operacyjne oraz bieżące umocnienie kursu hrywny wobec euro będą miały pozytywny wpływ na dalsze wyniki finansowe. Jednocześnie na poziomie jednostkowym Plast-Box realizuje wyniki przewyższające przyjęte przez zarząd założenia, notując po pierwszym kwartale 29,5 mln zł przychodów i 1,6 mln zł zysku netto.

– Na wyniki ukraińskiej spółki w I kwartale przełożyła się niekorzystna sytuacja na rynku walut w tym okresie. Niemniej jednak biorąc pod uwagę umocnienie ukraińskiej waluty wobec euro, z jakim teraz mamy do czynienia, a co za tym idzie wzrost wartości sprzedaży zapasów wycenionych po nowym kursie, możemy oczekiwać wyników finansowych, które pokryją w znaczącej części powstałe w I kwartale straty na działalności finansowej. Co istotne, w tym miesiącu obserwujemy też efekty działań operacyjnych, jakie wdrożyliśmy w zeszłym roku, by minimalizować wpływ wahań kursu hrywny. Spodziewamy się, że przy założeniu stabilności wewnętrznego rynku walut w tym kraju, pozytywny wpływ tych działań będzie widoczny w wynikach Plast-Box Ukraina w kolejnych okresach – mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA.