Komunikaty prasowe

Zaproszenie do przetargu ofertowego

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A., ul. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg ofertowy na Generalnego Wykonawcę przebudowy hali magazynowej na halę produkcyjną (wymogi HACCP)

Rodzaj zlecenia :
Generalne Wykonawstwo przebudowy hali magazynowej na halę produkcyjną „pod klucz” wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z posiadanym przez inwestora projektem budowlanym wielobranżowym (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, przedmiary robót).

Zakres rzeczowy:
· Hala magazynowa o powierzchni 1.032 m2
· Niezbędna infrastruktura techniczna
Termin:

Przewidywany termin rozpoczęcia budowy – 15.02.2011r
Przewidywany termin zakończenia budowy – marzec 2011.
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać najpóźniej do 24.01.2011 do godz. 15:00 na adres:

Przetwórstwo Tworzyw SztucznychPLAST-BOX S.A.
ul. Lutosławskiego 17A
76-200 Słupsk
e-mail :
tel. : +48-59/ 840 08 80
fax.: +48-59/ 842 05 28

Oferty muszą zawierać:
Wartość robót z rozbiciem na branże (roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne) i poszczególne elementy robót.
Szczegółowy harmonogram robót.
Wymagania wykonawcy co do niezbędnego placu budowy (wielkość, ograniczenia, itp.).
Projekt umowy na generalne wykonawstwo.
Charakterystyka firmy wykonawcy.
Wykaz podwykonawców wraz z zakresem ich robót.
Referencje z wykonawstwa podobnych obiektów.
Osoba wyznaczona do kontaktu i udzielania informacji:
Renata Ćwik, e-mail: