Zarejestrowanie akcji serii E w KDPW

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 28 grudnia 2006 r. w dniu dzisiejszym, na podstawie Uchwały nr 727/06 Zarządu KDPW S.A. z dnia 19 grudnia 2006 r., 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 złotych każda zarejestrowanych zostanie w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016.