Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu 19.12.2006 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego wynikające z emisji akcji serii E, oferowanych w ramach oferty publicznej.