Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, że powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24.11.2006 r. prospektu emisyjnego akcji serii E, sporządzonego w związku z zamiarem wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.