Zawarcie umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie