Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu 10 lipca 2006 zawarta została umowa ubezpieczeniowa nr 06430/RP/SZ/2006/2 z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Szczecinie.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu