Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę faktoringu z BERTELSMANN MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział ARVATO SERVICES POLSKA w Plewiskach.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu