Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2006 r. podpisany został z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie, Oddział Korporacyjny Szczecin, Aneks nr 2 do umowy kredytowej nr 08/035/04/Z/OB o kredyt obrotowy złotowy w kwocie 7.500.000,00 zł, z dnia 09 kwietnia 2004r.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu