Zmiana terminu przekazania raportu

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2006 r.