Zmiana terminu przekazania raportu

Zarząd PTS “Plast-Box” S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania Raportu rocznego jednostkowego za rok 2005 z dnia 14 czerwca 2006 r. na dzień 7 czerwca 2006 r.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu