Aneks do znaczącej umowy

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu aneksu do umowy dostawy zawartej 23 maja 2002 r. pomiędzy PTS „Plast-Box” S.A. jako dostawcą a Kujawską Fabryką Farb i Lakierów „NOBILES” Sp. z o.o. jako odbiorcą.