Raporty

21 grudnia, 2007
Rejestracja przez sąd nowo utworzonej spółki zależnej
20 grudnia, 2007
Zawarcie znaczącej umowy – nabycie nieruchomości w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
8 grudnia, 2007
Uchwały podjęte na NWZA
8 grudnia, 2007
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
29 listopada, 2007
Projekty uchwał na NWZA
15 listopada, 2007
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2007 r.
13 listopada, 2007
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
6 listopada, 2007
Złożenie Prospektu Emisyjnego w KNF
9 października, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
1 października, 2007
Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii F
21 września, 2007
Zmiana terminu przekazania raportu
21 września, 2007
Rezygnacje z funkcji członka Zarządu i Prezesa w Zarządzie Spółki
21 września, 2007
Uchwały podjęte na NWZA
21 września, 2007
Zbycie pakietu akcji – spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
21 września, 2007
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
21 września, 2007
Powołanie Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu Spółki
19 września, 2007
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE
13 września, 2007
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
12 września, 2007
Projekty uchwał na NWZA
3 września, 2007
Informacje dotyczące inwestycji w SSSE
30 sierpnia, 2007
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
29 sierpnia, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
24 sierpnia, 2007
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
24 sierpnia, 2007
Uchwała o podwyższeniu kapitału w Spółce zależnej
10 sierpnia, 2007
Zmiana terminu przekazania raportu
9 sierpnia, 2007
Informacja na temat szacunkowych wyników za II kwartał 2007 r.
30 lipca, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
29 czerwca, 2007
Uchwały podjęte na ZWZA
29 czerwca, 2007
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r.
29 czerwca, 2007
Wybór biegłego rewidenta
29 czerwca, 2007
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
29 czerwca, 2007
Powołanie członków Rady Nadzorczej
19 czerwca, 2007
Projekt inwestycyjny na terenach SSSE
19 czerwca, 2007
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
19 czerwca, 2007
Projekty uchwał na ZWZA
13 czerwca, 2007
Sprawozdania Rady Nadzorczej
12 czerwca, 2007
Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego
6 czerwca, 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
5 czerwca, 2007
Zmiana terminu przekazania raportu
26 maja, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
18 maja, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
18 kwietnia, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
4 kwietnia, 2007
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
6 marca, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
5 marca, 2007
Aneks do znaczącej umowy
27 lutego, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
27 lutego, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
26 lutego, 2007
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
22 lutego, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
14 lutego, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
5 lutego, 2007
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
24 stycznia, 2007
Terminy raportów okresowych
16 stycznia, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
11 stycznia, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
10 stycznia, 2007
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
4 stycznia, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
2 stycznia, 2007
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.