Raporty

28 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
27 grudnia, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
27 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
21 grudnia, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
21 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
20 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
19 grudnia, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
19 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
19 grudnia, 2012
Zawarcie znaczących umów
18 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
18 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
14 grudnia, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
14 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
13 grudnia, 2012
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za listopad 2012 roku
13 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
12 grudnia, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
12 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
12 grudnia, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
11 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
10 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
7 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
6 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
5 grudnia, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
5 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
4 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
4 grudnia, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
3 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
3 grudnia, 2012
Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy
30 listopada, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
30 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
29 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
28 listopada, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
28 listopada, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
28 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
27 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
26 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
23 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
21 listopada, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
21 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
19 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
15 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
14 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
14 listopada, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za październik 2012 roku
31 października, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
30 października, 2012
Nabycie akcji własnych
29 października, 2012
Nabycie akcji własnych
26 października, 2012
Nabycie akcji własnych
25 października, 2012
Nabycie akcji własnych
24 października, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
24 października, 2012
Nabycie akcji własnych
23 października, 2012
Nabycie akcji własnych
22 października, 2012
Nabycie akcji własnych
19 października, 2012
Nabycie akcji własnych
18 października, 2012
Nabycie akcji własnych
17 października, 2012
Nabycie akcji własnych
17 października, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
16 października, 2012
Nabycie akcji własnych
15 października, 2012
Nabycie akcji własnych
12 października, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za wrzesień 2012 roku
11 października, 2012
Nabycie akcji własnych
12 października, 2012
Nabycie akcji własnych
10 października, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
10 października, 2012
Nabycie akcji własnych
9 października, 2012
Nabycie akcji własnych
8 października, 2012
Nabycie akcji własnych
5 października, 2012
Nabycie akcji własnych
4 października, 2012
Nabycie akcji własnych
3 października, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
3 października, 2012
Nabycie akcji własnych
2 października, 2012
Nabycie akcji własnych
1 października, 2012
Nabycie akcji własnych
1 października, 2012
Korekta prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej Plast-Box SA na 2012 rok
1 października, 2012
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
28 września, 2012
Nabycie znacznego pakietu akcji
27 września, 2012
Nabycie akcji własnych
26 września, 2012
Nabycie akcji własnych
26 września, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
24 września, 2012
Nabycie akcji własnych
25 września, 2012
Nabycie akcji własnych
21 września, 2012
Nabycie akcji własnych
20 września, 2012
Nabycie akcji własnych
19 września, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
19 września, 2012
Nabycie akcji własnych
18 września, 2012
Nabycie akcji własnych
17 września, 2012
Nabycie akcji własnych
14 września, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za sierpień 2012 roku
14 września, 2012
Nabycie akcji własnych
13 września, 2012
Nabycie akcji własnych
13 września, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
12 września, 2012
Zawarcie znaczącej umowy
12 września, 2012
Zawarcie znaczącej umowy
12 września, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
12 września, 2012
Nabycie akcji własnych
11 września, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
10 września, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
7 września, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
5 września, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
27 sierpnia, 2012
Zmiana Programu Odkupu akcji własnych
20 sierpnia, 2012
Nabycie znacznego pakietu akcji
20 sierpnia, 2012
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
14 sierpnia, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za lipiec 2012 roku
9 sierpnia, 2012
Zbycie znacznego pakietu akcji
31 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
31 lipca, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
30 lipca, 2012
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych Spółki
30 lipca, 2012
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
30 lipca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
26 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
25 lipca, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
25 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
24 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
23 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
20 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
19 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
19 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
18 lipca, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
17 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
16 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
13 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
13 lipca, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za czerwiec 2012 roku
12 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
11 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
11 lipca, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
11 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
9 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
6 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
6 lipca, 2012
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.
5 lipca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
5 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
4 lipca, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
4 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
3 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
3 lipca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
2 lipca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
29 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
29 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych – korekta
29 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
29 czerwca, 2012
Modyfikacja wniosku dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29 czerwca, 2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
29 czerwca, 2012
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
27 czerwca, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
27 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
26 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
26 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
25 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
22 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
22 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
22 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
21 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
19 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
19 czerwca, 2012
Program odkupu akcji własnych
19 czerwca, 2012
Skup akcji własnych
18 czerwca, 2012
Rozpoczęcie rozmów na temat współpracy i przygotowań do tej współpracy ze spółką Gamrat SA
18 czerwca, 2012
Informacja dotycząca przesunięcia terminu rozpoczęcia współpracy przez spółkę zależną ze spółką GAMRAT SA
15 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
15 czerwca, 2012
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15 czerwca, 2012
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ
14 czerwca, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za maj 2012 roku
14 czerwca, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za maj 2012 roku – korekta
14 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
13 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
11 czerwca, 2012
Nabycie znacznego pakietu akcji
11 czerwca, 2012
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
11 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
6 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
5 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
31 maja, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
29 maja, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
24 maja, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
22 maja, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
18 maja, 2012
Wybór biegłego rewidenta
18 maja, 2012
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
18 maja, 2012
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18 maja, 2012
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Zarządu na następną kadencję
17 maja, 2012
Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Spółki
14 maja, 2012
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. – dzień podziału
15 maja, 2012
Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
30 kwietnia, 2012
Zarejestrowanie przez sąd podziału (splitu) akcji i zmiany Statutu
27 kwietnia, 2012
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r.
5 kwietnia, 2012
Zawarcie znaczącej umowy
2 kwietnia, 2012
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
31 marca, 2012
Powołanie członka Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej
31 marca, 2012
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrywania jednego z punktów planowanego porządku obrad
30 marca, 2012
Odwołanie z funkcji Prezesa oraz Członka Zarządu Spółki
9 marca, 2012
Wnioski o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 30 marca 2012 r.
27 lutego, 2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
27 lutego, 2012
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
14 lutego, 2012
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
23 stycznia, 2012
Nabycie znacznego pakietu akcji
23 stycznia, 2012
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
18 stycznia, 2012
Terminy przekazywania raportów okresowych
9 stycznia, 2012
Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.