Informacja na temat szacunkowych wyników za II kwartał 2007 r.

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za II kwartał 2007 r.