Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje o otrzymaniu od osób zarządzających następujących zawiadomień w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi: