Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 czerwca 2007 r. w siedzibie spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A