Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Absolute East West Master Fund Limited zawiadomił, iż w wyniku rozliczenia nabycia akcji w ofercie publicznej posiada obecnie 285.000 akcji Spółki uprawniających do 285.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 13,26 % ogólnej liczby wyemitowanych akcji Spółki i 10,11 % głosów na WZA Spółki.