Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Absolute East West Master Fund Limited zawiadomił, iż w wyniku rozliczenia w dniu 29 sierpnia 2007 r. transakcji kupna, posiada obecnie 772.776 akcji Spółki.