Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2007 r. Absolute East West Master Fund Limited zawiadomił, iż w wyniku rozliczenia w dniach od 24 maja do 25 maja 2007 r. transakcji kupna, posiada obecnie 576.664 akcji Spółki.