Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Zarząd PTS „Plast-Box” S.A. informuje, że dnia 21 września 2007 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.