Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – wykaz akcjonariuszy

arząd PTS “PLAST-BOX” S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Nadzywczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 10 grudnia 2004 r. w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:
1. Waldemar Pawlak 481.790 głosów co stanowiło 50% ogólnej liczby głosów,
2. Franciszek Preis – 481.750 głosów co stanowiło 50% ogólnej liczby głosów.