Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego

Wykonując obowiązek określony w § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. składa oświadczenie o stosowaniu przez PTS „PLAST-BOX” S.A. zasad ładu korporacyjnego wynikających z Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005, o treści przedstawionej poniżej.