Powołanie Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu Spółki

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w związku z rezygnacją pana Sławomira Kamińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym powołany został nowy członek Rady Nadzorczej.