Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w 2003 roku (oraz w trakcie trwania tej kadencji) z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2006 uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2007 r. powołani zostali nowi członkowie Rady Nadzorczej.