Projekt inwestycyjny na terenach SSSE

Zarząd PTS „Plast-Box” S.A. informuje o złożeniu do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. listu intencyjnego dotyczącego realizacji projektu inwestycyjnego na terenach Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Redzikowie koło Słupska.