Projekty uchwał na ZWZA

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2007 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A