Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej