Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 29 grudnia 2006 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej „PLAST-BOX DEVELOPMENT” Sp. z o.o., w której spółka PTS „PLAST-BOX” S.A. posiada 100% udziałów.