Rezygnacje z funkcji członka Zarządu i Prezesa w Zarządzie Spółki