Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2007r.