System Emitent

Zarząd “Plast-Box” S.A. informuje, iż od dnia 21 maja 2004 r. Spółka *Plast-Box” S.A. rozpoczyna przekazywanie raportów z wykorzystaniem systemu Emitent.
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu
Podstawa prawna: § 19 ust 9 Regulaminu funkcjonowania systemu Emitent