Terminy raportów okresowych

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku.