Uchwała o podwyższeniu kapitału w Spółce zależnej

Zarząd PTS “PLAST- BOX” S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym podjęta została przez PTS “PLAST-BOX” S.A. jako jedynego udziałowca spółki “PLAST-BOX DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (Spółka zależna) uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki “PLAST-BOX DEVELOPMENT” Sp. z o.o.