Uchwały podjęte na ZWZA

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2007 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A